Her kan du regne ut din personlige fortjeneste i penger og tid fra å lære å touch-metoden.
Hvis du jobber 37 timer i uken, men bruker bare 15 timer of arbeidsuken din effektivt, burde du putte '15' i første teksfeltet. Kalkulatoren forventer at du jobber 44 uker i året.
Dette kan være litt konservativt. Hvis du jobber mer enn det vil fortjenesten din selvfølgelig bli større. Som du kan se, alle tekstfeltene har allerede standard verdier. Du bare korrigerer de i samsvar med dine egne verdier.
Vel behag.
<-- Til trening

<-- Til trening© www.skrivhurtigt.dk - kursus i touch-metoden på computer. Alle rettigheder forbeholdt.